•   محصولات
 •   سيستم هاي روشنايي LED و SMD
 •   Aragon
 • ليست محصولات روشنايي

   

  Aragon

  محصولات روشنايي خياباني ارائه شده ،داراي استانداردهاي روشنايي خياباني بين الملليست و با توجه به مشخصات و حداقل عمر محصول ( 70000 ساعت) مناسب ترين انتخاب براي مديران شهريست.

  سهولت نصب، سازگاري اتوماسيون و بهره وري نوري بالا ، از ويژگي هاي ديگري است که براي روشنايي خياباني مدنظر است.

   

  موارد مصرف

  *سيستم هاي روشنايي کارخانه

  *مناسب براي روشنايي خياباني ME3-ME4

  *سيستم هاي روشنايي براي پمپ بنزين و جايگاه هاي سوخت

  مشخصات فني

   

  • Warranty up to 2-5 years (standard 2 year +3 year optional)
  • IP66 grade protection
  • 127+ lm/W fixture efficiency
  • 60.000+ hours product life according to LM80 and TM21
  • Custom design cooling system
  • Patented design lens with 92% optical efficiency multiple optic options
  • Photometric measurements according to IESNA-79-08 standards
  • Multiple mounting options
  • Sensor, dimming and wireless connection
  • Aluminum PCB (2.2W/mK)
  • 6063 extrusion cooler
  • Wago PCB connector
  • Special polyester paintinga
  • Special silicon gasket
  • Additional 2nd valve to valve ripplel

  ليست محصولات موجود

   

  Aragon 35

  • 33W total power consumption
  • 4177Lm fixture lumen output
  • 127+ lm/W fixture efficiency
  • Warranty up to 2-5 years (standard 2 year +3 year optional)
  • IP66 grade protection

  Aragon 50

  • 50W total power consumption
  • 5788 Lm fixture lumen output
  • 116+ lm/W fixture efficiency
  • Warranty up to 2-5 years (standard 2 year +3 year optional)
  • IP66 grade protection

  Aragon 65

  • 67W total power consumption
  • 7753 Lm fixture lumen output
  • 116+ lm/W fixture efficiency
  • Warranty up to 2-5 years (standard 2 year +3 year optional)
  • IP66 grade protection

  Aragon Midi 90

  • 92W total power consumption
  • 9120 Lm fixture lumen output
  • 99+ lm/W fixture efficiency
  • Warranty up to 2 years
  • IP65 grade protection

  میزبانی وبتوسط شرکت پشتیبانان شبکه