•   توليد پراکنده و انرژي هاي نو
  •   سوختهاي فسيلي
  • سوخت فسيلي

    با توجه به اينکه کشور ما از لحاظ منابع ذخيره گاز طبيعي دومين کشور دنياست لذا توليد برق از اين طريق مي­تواند جز طرحهاي توجيه­ پذير باشد. چنانکه از 2 سال پيش تاکنون مبحث توليد پراکنده با استفاده از گاز طبيعي جز برنامه هاي اولويت دار دولت قرار گرفته است. و در اين راستا حمايتهاي متعددي از  سرمايه­ گذاران شده­ است تا زمينه ساز مشارکت بيشتر مردم در امر سرمايه­ گذاري براي خصوصي سازي صنعت برق باشد. از طرف ديگر در راستاي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مباني قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي كشور  از ابتداي مهر ماه 1384 مقرر گرديده است كه در خواستهاي تامين برق با قدرت بيش از 25 مگاوات از طريق شبكه سراسري پاسخ داده نشود. لذا اين موضوع وضعيت بهينه بازار تقاضا در کشور را تثبيت مي­كند.    برخي از مزايايي که سرمايه گذاري در اين زمينه را بيش از بيش اقتصادي مي­کنند عبارتند از:

    كاهش نياز به افزايش ظرفيت برق شبكه، احداث و بهره‌برداري بسيار آسان و سريع، توليد برق با كيفيت بالا و امكان استفاده از گرماي حاصله به صورت همزمان (CHP  )، صرفه‌جويي زياد در مصرف انرژي ، کاهش تلفات و آزادسازي ظرفيت خطوط انتقال انرژي ، بهبود پروفيل ولتاژ، صرفه‌جويي اقتصادي براي مصرف كننده نهايي ،افزايش امنيت تأمين انرژي براي مصرف كننده نهايي خصوصا درصنايع ، انتشار آلاينده‌هاي زيست محيطي پايين و ... .

    میزبانی وبتوسط شرکت پشتیبانان شبکه