•   محصولات
 •   سيستم هاي روشنايي LED و SMD
 •   Hector
 • ليست محصولات روشنايي

   

  Hector

  اين محصول با طراحي ويژه براي جايگاه هاي بنزين و گاز مناسب هستند ، روشنايي مفيد زير سقفي ، طول عمر طولاني ، سيستم خنک کننده همراه با طراحي ضد تابش ، خيره کنندگي زيباشناختي، توزيع نور همگن و تعادل کنتراست از ديگر خصوصيات منحصر بفرد اين محصول است . با اتصال به سيستم هاي برق اضطراري و صرفه جو ، ميتوان بازده آنها را نيز افزايش داد.

   

  موارد مصرف

  *نوردهي براي محيط هاي داخلي نظير ادارات و فروشگاه هاي مختلف

  *سيستم هاي روشنايي براي ارتفاع پايين

  *مناسب براي ايستگاه هايي با کاربردهاي مختلف

  مشخصات فني

   

  • Warranty up to 3-5 years (standard 3 year +2 year optional)
  • IP66 grade protection
  • 119+ lm/W fixture efficiency
  • 60.000+ hours product life according to LM80-TM21
  • Custom design mono block cooling system
  • Light source options
  • Multiple mounting options
  • Photometric measurements according to IESNA-79-08 standards
  • Sensor, dimming and wireless communication options
  • 1-10V and DALI automation integration
  • Aluminum PCB (2.2W/mK)
  • 6063 extrusion cooler
  • Wago PCB connector
  • Special polyester paintinga
  • Special silicon gasket
  • Additional 2nd valve to valve ripplel

  ليست محصولات موجود

  Hector 50

  • 50W total power consumption
  • 5997 Lm fixture lumen output
  • 119+ lm/W fixture efficiency
  • Warranty up to 3-5 years (standard 3 year +2 year optional)
  • IP66 grade protection

   

  Hector E51

  • 51W total power consumption
  • 5725 Lm fixture lumen output
  • 112+ lm/W fixture efficiency
  • Warranty up to 3-5 years (standard 3 year +2 year optional)
  • IP66 grade protection

  Hector ASY54

  • 54W total power consumption
  • 6271 Lm fixture lumen output
  • 116+ lm/W fixture efficiency
  • Warranty up to 3-5 years (standard 3 year +2 year optional)
  • IP66 grade protection

  Hector 70

  • 72W total power consumption
  • 8288 Lm fixture lumen output
  • 115+ lm/W fixture efficiency
  • Warranty up to 3-5 years (standard 3 year +2 year optional)
  • IP66 grade protection

  HectorASY75

  • 75W total power consumption
  • 8021 Lm fixture lumen output
  • 107+ lm/W fixture efficiency
  • Warranty up to 3-5 years (standard 3 year +2 year optional)
  • IP66 grade protection

  Hector E78

  • 78W total power consumption
  • 7729 Lm fixture lumen output
  • 99+ lm/W fixture efficiency
  • Warranty up to 3-5 years (standard 3 year +2 year optional)
  • IP66 grade protection

  Hector ASY80

  • 80W total power consumption
  • 8641 Lm fixture lumen output
  • 108+ lm/W fixture efficiency
  • Warranty up to 3-5 years (standard 3 year +2 year optional)
  • IP66 grade protection

  Hector ASY105

  • 105W total power consumption
  • 10994 Lm fixture lumen output
  • 105+ lm/W fixture efficiency
  • Warranty up to 3-5 years (standard 3 year +2 year optional)
  • IP66 grade protection

  Hector 110

  • 110W total power consumption
  • 11257 Lm fixture lumen output
  • 102+ lm/W fixture efficiency
  • Warranty up to 3-5 years
  (standard 3 year +2 year optional)
  • IP66 grade protection

  Hector 151

  • 151W total power consumption
  • 14085 Lm fixture lumen output
  • 93+ lm/W fixture efficiency
  • Warranty up to 3-5 years (standard 3 year +2 year optional)
  • IP66 grade protection

   

  میزبانی وبتوسط شرکت پشتیبانان شبکه