•   اخبار
 • نامه هشدار وزير نيرو به فلاحتيان/ انعکاس گسترده در رسانه هاو شبکه‌هاي اجتماعي

  هنوز زمستان 86 را مردم بياد دارند. سرمايي طاقت فرسا و شديد که همزمان با کمبود گاز در کشور همراه شد و اين امر باعث ايجاد بحراني در کشور گرديد که به تعطيلي مدارس و برخي از ادارات و دانشگاه ها نيز کشيده شد.

  کمبود و قطعي گاز در آن روزها مردم را به سوي استفاده از وسايل گرمايشي برقي سوق داد تا جايي که هيترهاي برقي به بالاترين قيمت تاريخ خود در بازار به فروش رفت و ناياب شد. مردم تا مي توانستند براي نجات از سرماي شديد از وسايل برقي براي تامين گرماي خود استفاده مي کردند. مصرف بالا و غيرمنتظره برق از يک سو، عدم برنامه ريزي شبکه براي تامين اين مقدار نياز مصرف، خروج نيروگاه ها از مدار بدليل تعميرات دوره اي و ساليانه، سرماي شديد و آسيب به تاسيسات برقي و شبکه برق که با قطعي هاي مختلفي همراه بود باعث شده بود تا وضعيت بحراني در کشور ايجاد گردد.

  مصرف برق در پاييز و زمستان به کمترين مقدار خود مي رسد تا جايي که به نصف پيک مصرف برق تابستان کاهش مي يابد با اين وجود در صورت کمبود گاز و قطعي آن همين مصرف به بيش از 40 هزار مگاوات مي رسد.

  وزير نيرو در همين خصوص با ارسال نامه به فلاحتيان در اين خصوص هشدار داد. نامه اي که شبکه اي اجتماعي و فضاي رسانه اي کشور را تحت تاثير خود قرار داده است.

  در نامه وي آمده است:

  طبق گزارش هاي واصله در فصل پاييز و زمستان پيش رو ( و به ويژه در ماه هاي مهر وآبان)به دليل بروز آل نپترو قوي احتمال وقوع زمستان بسيار سرد و بارش هاي زياد در ايران وجود دارد.

  در اين اصورت احتمال روي اوري مردم به گرمايش توسط برق افزايش خواهد يافت( مشابه زمستان 1386)
  لذا ضروري است که اقدامات زير به عمل آيد و ساير تدابير لازم به کار گرفته شود.

  اين نامه وزير نيرو انعکاس گسترده اي را در رسانه هاي مختلف کشور و شبکه هاي اجتماعي در پي داشته است. رصد گروه هاي مختلف شبکه هاي اجتماعي در واتساپ و تلگرام و ... نشان از حساسيت مردم به اين موضوع دارد. مردم خاطره خوبي از زمستان 86 نداشته و اين نامه وزير هشداري جدي را براي آنها در پي داشته است که موجب نگراني از وضعيت روزهاي سخت زمستان 94 شده است

   

   


  1394/8/19

  میزبانی وبتوسط شرکت پشتیبانان شبکه