•   اخبار
 • طراحي پنل خورشيدي با امکان استفاده از پرتوهاي مادون قرمز

  به گزارش "برق نيوز" زماني که صحبت از نصب پنل‌هاي خورشيدي مي‌شود، هزينه نصب، هزينه کارگر و زميني که پنل‌ها در آن نصب مي‌شود اهميت زيادي پيدا مي‌کند. معمولاً هزينه توليد پيل‌هاي خورشيدي سيليکوني يا تلوريد کادميم کمتر از 20 درصد از کل هزينه‌هاي توليد، نصب و راه‌اندازي است. بنابراين اگر هزينه زميني که پنل در آن نصب مي‌شود را کاهش دهيم، مي‌توان با هزينه بسيار کم انرژي الکتريکي از نور خورشيد توليد کرد. راهکار مناسب براي رفع اين مشکل ايجاد ساختار کواکسيالي است.

  اخيراً محققان دانشگاه کاليفرنيا روشي براي تبديل انرژي خورشيدي به برق با کارايي بالا ارائه کرده‌اند. آن‌ها نتايج يافته‌هاي خود را در نشريه Nano Letter منتشر کرده‌اند. در اين مقاله از نانوبلورهاي نيمه‌هادي و مولکول‌هاي آلي استفاده شده و در نهايت سيستمي ارائه شده است که مي‌تواند طيف وسيعي از پرتوها از مادون قرمز تا مرئي را براي توليد الکتريسيته استفاده کند.

  کريستوفر باردن از محققان اين پروژه مي‌گويد: «منطقه مادون قرمز در نور خورشيد از ميان مواد فتوولتائيک عبور مي‌کند. اين بخش از طيف خورشيد هدر مي‌رود و بايد از آن استفاده کرد. اين ماده هيبريدي که ما ساخته‌ايم مي‌تواند فوتون مادون قرمز را دريافت کرده و با ترکيب دو فوتون، يک فوتون با انرژي بالاتر ايجاد کند. اين فوتون پرانرژي‌تر مي‌تواند توسط پيل فتوولتائيک جذب شده و در نهايت الکتريسيته ايجاد کند.»

  باردن مي‌افزايد: «ما تغييري در طراحي پيل خورشيدي انجام داديم تا کارايي آن را افزايش دهيم. امکان استفاده از فوتون‌هاي مادون قرمز مي‌تواند کارايي پيل خورشيدي را 30 درصد افزايش دهد.»

  در اين پروژه محققان از سلنيد کادميم و سلنيد سرب استفاده کردند. آن‌ها از ترکيبات آلي نيز براي ساخت اين پيل استفاده کردند. نانوبلورهاي سلنيد کادميم مي‌توانند طول موج نور مرئي را به فوتون فرابنفش تبديل کنند، در حالي که نانوبلورهاي سلنيد سرب فوتون مادون قرمز را به نور مرئي تبديل مي‌کنند.

  اين گروه تحقيقاتي با تابش پرتو مادون قرمز 980 نانومتري موفق شدند دو برابر بيشتر از حالت رايج، الکتريسيته توليد کنند.

  اداره تجاري‌سازي دانشگاه کاليفرنيا در حال ثبت پتنتي در خصوص اين فناوري است.


  1394/8/19

  میزبانی وبتوسط شرکت پشتیبانان شبکه