•   اخبار
 • فعاليت شرکت هاي خدمات انرژي (اسکو) در ايران به حمايت دولت نياز دارد

  نشست تخصصي تجارب موفق شرکت‌هاي خدمات انرژي در بخش ساختمان کشور ژاپن در سي امين کنفرانس بين المللي برق ايران برگزار شد.

  به گزارش برق نيوز در اين نشست که در سالن خليج فارس پژوهشگاه نيرو برگزار شد به فعاليت شرکت هاي ژاپني در زمينه خدمات انرژي در بخش ساختمان پرداخته شد.

  متخصصين و کارشناسان ژاپني حاضر در نشست از تجارب موفق خود به ارائه راهکارهايي براي بهره وري انرژي در ساختمان ها پرداخته و نتايج آنرا براي شرکت کنندگان تشريح کردند.

  ژاپني ها در پاسخ به اين سوال که آيا شرکت هاي خدمات انرژي در بخش ساختمان (اسکو) در ايران نيز مي توانند اقتصادي باشند گفتند: در کشور ژاپن براي حمايت از اين شرکت ها به آنها وام ليزينگ با بهره کم داده ميشود لذا در ايران اگر حمايت دولت  نباشد به دليل بهره بالاي وام ها، شرکت هاي اسکو نميتوانند فعاليت داشته باشند و فعاليت اين بخش براي حيات خود نيازمند صندوق تخصصي حمايت از طرف دولت است.


  شركت‌هاي خدمات انرژي (اسكو) شركت‌هايي هستند كه در تمام بخش‌هاي مصرف كننده انرژي، طرح‌هاي مرتبط با بهبود كارايي انرژي را مميزي، طراحي، تأمين مالي و اجرا مي‌كنند. اين شركت‌ها با تضمين حصول به سطح شخصي از كارايي انرژي، تمام ريسك پروژه را برعهده مي‌گيرند و سهم خود را از محل صرفه‌جويي انرژي در قالب قرارداد عملكردي برداشت مي‌كنند.

  در واقع اين شركت‌ها پس از مراجعه به محلي كه مي‌تواند يك ساختمان يا كارخانه باشد، ميزان معيني از صرفه‌جويي را اعلام مي‌كنند و سپس با بهره‌گيري از تجهيزات و روش‌هاي ديگر اين رقم را محقق مي‌كنند در پايان نيز از محل صرفه‌جويي انجام شده، هزينه و سود خود را دريافت مي‌كنند. براي مثال در يك ساختمان مسكوني با استفاده از تجهيزات خاص حداقل امكان 25 درصد صرفه‌جويي وجود دارد كه شركت‌هاي خدمات انرژي بدون دريافت مبلغي آن را انجام مي‌دهند و در يك دوره زماني خاص از محل صرفه‌جويي 25 درصدي سهم خود را برداشت مي‌كنند.

  اصولاً شركت‌هاي خدمات انرژي طي 10 مرحله شامل مميزي انرژي، تبيين روش‌ها، تعريف پروژه‌، تضمين نتايج، بررسي و تضمين استانداردها، تهيه تجهيزات و نصب آن، مديريت پروژه، تعمير و نگهداري تجهيزات در طول مدت قرارداد، اندازه‌گيري ميزان صرفه‌جويي و تأمين منابع مالي مورد نياز، عمليات بهينه‌سازي و كاهش مصرف را انجام مي‌دهند. با توجه به مزيت اصلي اين گونه شركت‌ها كه تأمين مالي پروژه است، مردم مي‌توانند در جهت كاهش هزينه‌هاي انرژي خود از تخصص شركت‌هاي اسكو استفاده كنند.

  پس از شوك نفتي دهه 70 ميلادي بود كه كشورهاي مصرف‌كننده انرژي به فكر راهكاري براي صرفه‌جويي بيشتر افتادند و بدين ترتيب شركت‌هاي خدمات انرژي شكل گرفتند و اكنون نقش ويژه‌اي در اين بخش دارند. براساس آمار ارائه شده در حال حاضر در امريكا 60 شركت بزرگ خدمات انرژي وجود دارد كه گزارش مالي آنها به 1/2 ميليارد دلار مي‌رسد.

  اين در حالي است كه رشد سالانه اين گزارش نيز 24 درصد است. در ژاپن نيز بيش از 100 شركت اسكو 1.4 ميليارد دلار گزارش مالي دارند در حالي كه حدودا 14 سال از آغاز فعاليت آنها مي‌گذرد.


  1394/9/7

  میزبانی وبتوسط شرکت پشتیبانان شبکه