•   اخبار
 • آيين نامه صادارت برق توسط بخش خصوصي رونمايي مي شود

  درست وقتيکه همه خبرها از پانزدهمين نماشگاه صنعت برق و بازديد مديران آن از غرفه ها خبر مي داد، وزارت نفت با معاون وزير برق عراق در تهران نشستي را برگزار و اعلام کرد تا شش سال آينده سوخت نيروگاه هاي برق عراق را تامين مي کند.

  آرش کردي در خصوص صادرات برق به کشورهاي خارجي توسط بخش خصوصي گفت: توانير در حال تدوين بسته اي است که شرايط و نحوه صادرات برق توسط بخش خصوصي را مشخص و تبيين مي کند.

  وي اظهار داشت: يکي از مواردي که در اين بسته ديده شده است جايابي و مکان هاي تعيين شده براي نصب اين نيروگاه هاست. توانير با بررسي هاي فني صورت گرفته نقاطي را براي احداث نيروگاه ها پيش بيني کرده است که بخش خصوصي مي تواند با احداث نيروگاه در اين نقاط شرايط صادرات برق را داشته باشد.

  مديرعامل توانير خاطرنشان کرد: فضاي اميدواري و رونقي در صنعت برق ايجاد شده است و بايد شرايط براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت برق فراهم شود.

  کردي قبلا در همين خصوص گفته بود: وزارت نيروي ايران قصد دارد همزمان با اعمال تغييرات جديد در ساختار تجارت برق حجم صادرات برق ايران را با افزايشي سه برابري در قالب يک برنامه سه ساله از 8 ميليارد کيلووات ساعت فعلي به بيش از ۲۵ ميليارد کيلووات ساعت افزايش دهد.

  صادرات برق توسط بخش خصوصي از سال گذشته در وزارت نيرو مورد اختلاف وزارت نفت و نيرو بوده است و بخش خصوصي نيز انتظار دارد وزارت نيرو بتواند شرايط صدور برق را به کشورهاي ديگر فراهم کند. اما اين شرايط مانع از احداث نيروگاه توسط وزارت نفت و صادرات برق نشده است.

  وزارت نفت به دليل عدم همکاري وزارت نيرو در احداث نيروگاه در کشور و امکان صادرات آن از طريق شبکه برق در پي مشارکت در طرح هاي نيروگاهي خارجي است و در نظر دارد در ترکيه و عراق چنين مشارکت هايي را داشته باشد.

  با اين وجود هنوز دستورالعمل مشخصي در اين زمينه وجود ندارد و کردي از رونمايي اين بسته در آينده نزديک خبر داده است.

  قبلا سه شرط در اين زمينه گذاشته شده بود که احتمالا در بسته جديد توانير وجود داشته باشد. احداث نيروگاه هاي با راندمان بالاي 58 درصد، مصرف حداقل 50 درصد برق در داخل کشور و استفاده از تجهيزات ساخت داخل از شروط اوليه توانير بود.

  عليرضا کلاهي رئيس سنديکاي صنعت برق گفته بود: اکثر رشته ها و زمينه هاي کاري ما در داخل کشور اشباع شده است و بايد براي زنده ماندن اين صنعت، صادرات داشته باشيم و براي اين کار هم بايد بتوانيم در بخش صادرات زير ساخت ها و شرايط حضور در کشورهاي خارجي را فراهم کنيم.


  1394/9/7

  میزبانی وبتوسط شرکت پشتیبانان شبکه