•   محصولات
 •   سيستم هاي روشنايي LED و SMD
 •   Quatro
 • ليست محصولات روشنايي

   

  Quatro

  سيستم روشنايي Quatroداراي پنل قابل تنظيم بوده و براي اجرا هاي خاص ، طراحي گرديده ، همچنين توانايي نور پردازي به قفسه هاي محصولات و راهروها از ويژگي هاي اين محصول است.

  سري Quatro داراي هزينه عملياتي پايين در سازمانها ست که باعث مقرون به صرفه شدن انتخاب آن مي گردد .

  با تلفيق سيستم هاي برق و روشنايي اضطراري با اين سيستم ، صرفه جويي بسياري را در هزينه هاي اوليه ميتوان انجام داد.

  موارد مصرف

  *نوردهي براي سقفهايي با ارتفاع زياد

  *سيستم هاي روشنايي جامع و عمومي

  مشخصات فني

   

  • 3 years product warranty
  • Economical initial investment cost
  • IP44 Protection class
  • Housing designed according to LED light source
  • Special glare limiting diffuser
  • Different CCT options 3000K - 4000K - 5000K - 6500K
  • Lifespan over 30.000 hours according to LM80 and TM21 standards
  • Measurements according to EN 60598
  • Photometric measurements according to IESNA-79-08
  • Dimming (1-10V), wireless communication compability
  • Emergency mode
  • Electrostatic dye
  • High quality connection equipment

  ليست محصولات موجود

   

  Quatro Compact 30

  • 30W total power consumption
  • 1756 fixture lumen output
  • 59+ lm/W Fixture efficacy
  • 3 years product warranty
  • Economical initial investment cost

  Quatro Compact 38

  • 38W total power consumption
  • 2846 fixture lumen output
  • 75+ lm/W Fixture efficacy
  • 3 years product warranty
  • Economical initial investment cost

   

  میزبانی وبتوسط شرکت پشتیبانان شبکه