•   محصولات
 •   سيستم هاي روشنايي LED و SMD
 •   Saver Elegant HB
 • ليست محصولات روشنايي

   

  Saver Elegant HB

  در سالهاي اخير ، افزايش هزينه هاي مرتبط با مصرف انرژي باعث شد تا مديران به فکر جايگزيني مناسب براي سيستم هاي خود باشند . از اين رو براي استفاده از سيستمهاي روشنايي ، راهکارهاي جايگزين بايد داراي طول عمري طولاني ، هزينه هاي نگهداري کم و کارايي بالا باشند .

  همچنين کاهش مشکلات زباله هاي شيميايي از ديگر موارد مهم براي انتخاب جايگزين مي باشد .

  محصول پيش رو ، تمامي اين خصوصيات و ويژگي ها را در سطحي بالا داراست تا مديران با خيالي آسوده استفاده نمايند.

  موارد مصرف

  * انبار کالا

  *محوطه باز کارگاهي (نور متمرکز و گسترده)

  *خط توليد کارخانه اي

  *کارکرد در ارتفاع بالا

  مشخصات فني

   

  • Warranty up to 3-5 years (standard 3 year +2 year optional)
  • Modular system
  • IP66 grade protection
  • 111+ lm/W fixture efficiency
  • 60.000+ hours product life according to LM80 and TM21
  • Custom design mono block cooling system
  • Patented design lens with 92% optical efficiency
  • Available optic options
  • Photometric measurements according to IESNA-79-08 standards
  • Multiple mounting options
  • Sensor, dimming and wireless connection
  • 1-10V and DALI automation
  • Emergency lighting mode
  • Aluminum PCB (2.2W/mK)
  • 6063 extrusion cooler
  • Wago PCB connector
  • Special polyester paintinga
  • Special silicon gasket
  • Additional 2nd valve to valve ripplel
  • Ventilli pirinç rekora ilave olarak 2. ventil

  ليست محصولات موجود

   

  Saver Elegant HB 50

  • 53W total power consumption
  • 5902 Lm fixture lumen output
  • 111+ lm/W fixture efficiency
  • Warranty up to 3-5 years (standard 3 year +2 year optional)
  • Modular system

  Saver Elegant HB 75

  • 77W total power consumption
  • 7907 Lm fixture lumen output
  • 103+ lm/W fixture efficiency
  • Warranty up to 3-5 years (standard 3 year +2 year optional)
  • Modular system

  Saver Elegant HB 80

  • 80W total power consumption
  • 10176 Lm fixture lumen output
  • 111+ lm/W fixture efficiency
  • Warranty up to 3-5 years (standard 3 year +2 year optional)
  • Modular system

  Saver Elegant HB 110

  • 106W total power consumption
  • 11804 Lm fixture lumen output
  • 111+ lm/W fixture efficiency
  • Warranty up to 3-5 years (standard 3 year +2 year optional)
  • Modular system

  Saver Elegant HB 115

  • 115W total power consumption
  • 11860 Lm fixture lumen output
  • 103+ lm/W fixture efficiency
  • Warranty up to 3-5 years (standard 3 year +2 year optional)
  • Modular system

  Saver Elegant HB 128

  • 128W total power consumption
  • 13864 Lm fixture lumen output
  • 108+ lm/W fixture efficiency
  • Warranty up to 3-5 years (standard 3 year +2 year optional)
  • Modular system

  Saver Elegant HB 225

  • 256W total power consumption
  • 27728Lm fixture lumen output
  • 108+ lm/W fixture efficiency
  • Warranty up to 3-5 years (standard 3 year +2 year optional)
  • Modular system

  Saver Elegant HB 500

  • 512W total power consumption
  • 55456 Lm fixture lumen output
  • 108+ lm/W fixture efficiency
  • Warranty up to 3-5 years (standard 3 year +2 year optional)
  • Modular system

   

  میزبانی وبتوسط شرکت پشتیبانان شبکه