•   توليد پراکنده و انرژي هاي نو
 •   انرژي بادي
 • توربينهاي بادي

   

  از حدود 30 سال پيش محققان به فکر استفاده از توربينهاي بادي براي توليد انرژي الکتريکي افتادند. که نتيجه آن توربينهاي بادي از رنج چند صد وات خانگي (پشت بامي) تا چندين مگاوات بزرگ مي باشد. اين توربينها داراي انواع با پره هاي افقي و عمودي مي باشند، که نوع داراي پره هاي افقي داراي کاربرد و بازده بيشتري است. از لحاظ نوع تکنولوژي حاکم بر ژنراتور اين سيستمها بايستي اشاره کرد که توربينهاي بادي بزرگ معمولا از ژنراتورهاي آسنکرون دو سيم پيچه استفاده مي کنند ليکن انواع کوچکتر داراي ژنراتورهاي آهنربا دائم يا DC نيز هستند. با اين تفاسير برق توليدي اين ژنراتورها کي تواند AC يا DC باشد. در بسياري از سيستمهاي جديدتر سيستم کنترل هوشمند گشتاور و سيستمهاي کنترل جهت پره ها نيز وجود دارد. توربينهاي بزرگ با توجه به عوامل آب و هوايي معمولا در 3 محل مورد استفاده قرار مي گيرند: سيستمهاي ساحلي، سيستمهاي وسط دريا و سيستمهاي روي خشکي.

  شرکت ما داراي توانمندي لازم در امر مشاوره و طراحي نيروگاههاي بادي مي باشد. از انواع بسيار بزرگ چند مگاواتي تا سيستمهاي هايبريد خانگي چند صد واتي. علاوه بر امر طراحي اين نيروگاهها ، ساخت و توليد انواع مبدلهاي مربوطه (اينورترها)، جهت استفاده ايزوله يا متصل به شبکه جز محصولات ما مي باشد

   

     

   

   

    

    

  :خدمات شرکت توسعه نيروگاهي توان گستران افق در خصوص توليد پراکنده و انرژيهاي نو

   

   تهيه طرحهاي توجيهي فني و اقتصادي در زمينه توليد پراکنده و انرژيهاي نو*

  تهيه طرحهاي CHP، CCHP، CCPP براي موتور ژنراتورها و توربينهاي گازي*

   تهيه طرحهاي اتصال به شبکه*

  تامين موتور ژنراتورهاي گاز سوز، گازوئيلي و بنزيني*

  طراحي سيستمهاي هيبيريدي براي اتصال منابع انرژي مختلف*

  طراحي مبدلهاي الکترونيک قدرت جهت اتصال ژنراتورها و سلولهاي خورشبيدي به شبکه*

  میزبانی وبتوسط شرکت پشتیبانان شبکه